Si tu poti fi Mos Craciun

Lasă un comentariu

WORKSHOP GRATUIT

Lasă un comentariu

ASOCIATIA ROMANA DE PSIHANALIZA DE CUPLU SI FAMILIE SI ASOCIATIA ROMANA DE PSIHODRAMA CLASICA
ORGANIZEAZA IN IASI:

WORKSHOP GRATUIT – 05 Decembrie 2010
Dezvoltare Personala – Psihodrama Clasica

Pentru studenti si specialisti care doresc sa se formeze in Psihoterapie: Psihodrama Clasica

Grupul de DEZVOLTARE PERSONALA PSIHODRAMA – se desfasoara in cadrul A.R.P.C.F. Asociatia Romana de Psihanaliza de Cuplu si Familie in colaborare cu Centrul Roman de Psihodrama Clasica prin Asociatia Romana de Psihodrama Clasica institutie acreditata de:
• Colegiul Psihologilor din Romania (CPR)
• Federatia Romana de Psihoterapie (FRP)
• Federatia Europeana a Organizatiilor de Training in Psihodrama (FEPTO)
• Asociatia Europeana de Psihoterapie

Dezvoltarea Personala – reprezinta etapa necesara si obligatorie pentru formarea in psihoterapie – psihodrama clasica.
În urma participării la acest workshop se vor elibera adeverinte cu numărul de ore de dezvoltare personală (sau echivalare ore de practică în specialitate).

Participarea la workshop permite inscrierea specialistilor interesati in Primul program de formare in psihodrama clasica moreniana din IASI cu certificare:
Finalitate programului de formare in psihodrama clasica: Eliberarea diplomelor de psihoterapeut recunoscute de Colegiul Psihologilor din Romania , Federatia Romana de Psihoterapie si Federatia Europeana a Organizatiilor de Psihodrama.

Conditii inscriere si participare grup:
Studenti si Specialisti in domeniile: psihologie, asistenta-sociala, sociologie, medicina, filosofie, teatru, pedagogie, comunicare.

Inscrieri si informatii:
Persoanele interesate se pot inscrie trimitand cv.ul si scrisoarea de motivatie la adresa de e-mail:
contact.arpcf@yahoo.com
Tel: 0735.167.967 / 0728.750.387

Mars aniversar-150 UAIC

Un comentariu

În amintirea zilei în care a fost fondată prima universitate a României, Universitatea din Iaşi, studenţi, absolvenţi şi profesori ai UAIC au străbătut astăzi pe jos distanţa Mitropolie – Copou, însoţiţi de fanfara militară, steaguri şi bannere ale celor 15 facultăţi UAIC. De asemenea, au fost prezenţi copiii de la Grădiniţa Junior, cei care peste 50 de ani vor fi martorii aniversării de 200 de ani a Universităţii.

Lasă un comentariu

WELCOME

6 comentarii


Despre noi

ASALT s-a înfiinţat oficial la Iaşi în luna iunie, 2008 de către un grup de studenţi ai Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, specializarea Asistenţă Socială, care şi-au unit forţele cu dorinţa de a aduce un suflu nou societăţii civile, atât pe plan local şi naţional, cât şi internaţional.

ASALT este o organizaţie cu personalitate juridică cu scop nepatrimonial, apoliticǎ, non-guvernamentalǎ, independentǎ confesional, înfiinţatǎ potrivit Ordonanţei Guvernului României nr. 26/2000, aprobatǎ prin Legea nr. 246/18.07.2005.

ASALT are deplinǎ autonomie organizatoricǎ, funcţionalǎ, financiarǎ, economicǎ şi valutarǎ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Scopul nostru este acela de a încuraja tinerii studenţi să se implice în dezvoltarea unor proiecte viabile, cu caracter social şi cultural. Prin acţiunile noastre dorim să sprijinim: indivizii, grupurile şi  comunităţile marginalizate sau stigmatizate; persoanele de vârsta a treia cu probleme de integrare socială; tinerii cu probleme de integrare socială; persoanele cu dizabilităţi; copiii aflaţi în dificultate etc.

Obiectivele ASALT presupun:

–          stabilirea şi dezvoltarea de relaţii şi schimburi de experienţǎ cu organizaţii similare din ţarǎ şi strǎinǎtate, precum şi cu organismele internaţionale de profil;

–          organizarea unor seminarii, conferinţe, dezbateri publice, organizarea de marşuri şi manifestaţii publice, festivaluri, precum şi alte activitǎţi de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;

–          realizarea şi editarea de cǎrţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice şi alte materiale informative;

–          promovarea artei alternative prin organizarea unor concerte, expoziţii, vernisaje etc.;

–          atragerea şi utilizarea în condiţiile legii, de resurse financiare sub formǎ de donaţii, subvenţii, contribuţii, cotizaţii pentru realizarea scopului nepatrimonial;

–          dezvoltarea unor activitǎţi economice proprii în vederea autofinanţǎrii;

–          organizarea şi realizarea unor programe de orientare profesionalǎ a tinerilor;

–          activitǎţi caritabile şi umanitare;

–          activitǎţi ce servesc intereselor comunitǎţii;

–          desfǎşurarea de activitǎţi sportive şi educative;

–          facilitarea accesului la mijloacele de informare şi documentare specifice (internet, biblioteci etc.);

–          formularea de propuneri şi observaţii, în calitate de componentǎ a societǎţii civile, pentru îmbunǎtǎţirea unor acte normative, reglementǎri şi instrucţiuni, precum şi a strategiei naţionale în domeniul economic, social şi politic;

–          sprijinirea şi promovarea voluntariatului;

–          sprijinirea tinerilor cu aptitudini deosebite de afirmare dar cu o situaţie materialǎ precarǎ, prin iniţierea şi dezvoltarea unor programe de acordare de asistenţǎ;

–          facilitarea cunoaşterii şi rǎspândirii culturii şi artei româneşti în ţarǎ la nivelul tuturor mediilor sociale şi in strǎinǎtate, prin mijloace audio, vizuale şi directe etc.;

–          facilitarea accesului membrilor asociaţiei la manifestările ştiinţifice, culturale, sportive, sociale şi mijloacele de agrement;

–          propagarea culturii in: excursii, tabere, întruniri, festivităţi, şedinţe, expoziţii, cercuri ştiinţifice, cenacluri literare, revistă, radio si altele.

Echipa ASALT este formată din studenţi şi absolvenţi ai Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, specializarea Asistenţă socială, precum şi din studenţi ai altor facultăţi, dar dornici de a veni în sprijinul semenilor noştri.

ASALT este alcătuită dintr-un Consiliu Director, format din: Preşedinte, Prim-vice-preşedinte, Vice-preşedinte, managerii pe Departamente, precum şi din secretar şi cenzor, care nu au drept de vot în şedinţele CD.

Departamentele ASALT sunt:

–          departamentul Marketing + IT;

–          departamentul Relaţii Externe;

–          departamentul Resurse Umane;

–          departamentul Proiecte, care cuprinde sub-departamentele Cercetare şi Cultură.

Împreună cu voluntarii noştri desfăşurăm activităţi la standardele cele mai înalte, încercând să identificăm şi să satisfacem nevoile celor aflaţi în situaţii de criză.