Despre noi

ASALT s-a înfiinţat oficial la Iaşi în luna iunie, 2008 de către un grup de studenţi ai Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, specializarea Asistenţă Socială, care şi-au unit forţele cu dorinţa de a aduce un suflu nou societăţii civile, atât pe plan local şi naţional, cât şi internaţional.

ASALT este o organizaţie cu personalitate juridică cu scop nepatrimonial, apoliticǎ, non-guvernamentalǎ, independentǎ confesional, înfiinţatǎ potrivit Ordonanţei Guvernului României nr. 26/2000, aprobatǎ prin Legea nr. 246/18.07.2005.

ASALT are deplinǎ autonomie organizatoricǎ, funcţionalǎ, financiarǎ, economicǎ şi valutarǎ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Scopul nostru este acela de a încuraja tinerii studenţi să se implice în dezvoltarea unor proiecte viabile, cu caracter social şi cultural. Prin acţiunile noastre dorim să sprijinim: indivizii, grupurile şi  comunităţile marginalizate sau stigmatizate; persoanele de vârsta a treia cu probleme de integrare socială; tinerii cu probleme de integrare socială; persoanele cu dizabilităţi; copiii aflaţi în dificultate etc.

Obiectivele ASALT presupun:

–          stabilirea şi dezvoltarea de relaţii şi schimburi de experienţǎ cu organizaţii similare din ţarǎ şi strǎinǎtate, precum şi cu organismele internaţionale de profil;

–          organizarea unor seminarii, conferinţe, dezbateri publice, organizarea de marşuri şi manifestaţii publice, festivaluri, precum şi alte activitǎţi de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;

–          realizarea şi editarea de cǎrţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice şi alte materiale informative;

–          promovarea artei alternative prin organizarea unor concerte, expoziţii, vernisaje etc.;

–          atragerea şi utilizarea în condiţiile legii, de resurse financiare sub formǎ de donaţii, subvenţii, contribuţii, cotizaţii pentru realizarea scopului nepatrimonial;

–          dezvoltarea unor activitǎţi economice proprii în vederea autofinanţǎrii;

–          organizarea şi realizarea unor programe de orientare profesionalǎ a tinerilor;

–          activitǎţi caritabile şi umanitare;

–          activitǎţi ce servesc intereselor comunitǎţii;

–          desfǎşurarea de activitǎţi sportive şi educative;

–          facilitarea accesului la mijloacele de informare şi documentare specifice (internet, biblioteci etc.);

–          formularea de propuneri şi observaţii, în calitate de componentǎ a societǎţii civile, pentru îmbunǎtǎţirea unor acte normative, reglementǎri şi instrucţiuni, precum şi a strategiei naţionale în domeniul economic, social şi politic;

–          sprijinirea şi promovarea voluntariatului;

–          sprijinirea tinerilor cu aptitudini deosebite de afirmare dar cu o situaţie materialǎ precarǎ, prin iniţierea şi dezvoltarea unor programe de acordare de asistenţǎ;

–          facilitarea cunoaşterii şi rǎspândirii culturii şi artei româneşti în ţarǎ la nivelul tuturor mediilor sociale şi in strǎinǎtate, prin mijloace audio, vizuale şi directe etc.;

–          facilitarea accesului membrilor asociaţiei la manifestările ştiinţifice, culturale, sportive, sociale şi mijloacele de agrement;

–          propagarea culturii in: excursii, tabere, întruniri, festivităţi, şedinţe, expoziţii, cercuri ştiinţifice, cenacluri literare, revistă, radio si altele.

Echipa ASALT este formată din studenţi şi absolvenţi ai Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, specializarea Asistenţă socială, precum şi din studenţi ai altor facultăţi, dar dornici de a veni în sprijinul semenilor noştri.

ASALT este alcătuită dintr-un Consiliu Director, format din: Preşedinte, Prim-vice-preşedinte, Vice-preşedinte, managerii pe Departamente, precum şi din secretar şi cenzor, care nu au drept de vot în şedinţele CD.

Departamentele ASALT sunt:

–          departamentul Marketing + IT;

–          departamentul Relaţii Externe;

–          departamentul Resurse Umane;

–          departamentul Proiecte, care cuprinde sub-departamentele Cercetare şi Cultură.

Împreună cu voluntarii noştri desfăşurăm activităţi la standardele cele mai înalte, încercând să identificăm şi să satisfacem nevoile celor aflaţi în situaţii de criză.


Reclame